AP.

AP (ADVANCE PLACEMENT) NEDİR?

Advanced Placement (AP) Programı nedir?

İleri Düzey Yerleştirme Programı olarak da adlandırılan Advanced Placement (AP) programı, Amerika Birleşik spDevletleri'nde (ABD) uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan, eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen güçlü, kapsamlı ve çok çalışmayı gerektiren bir programdır. ABD'nin dışında 60'tan fazla ülkede AP Programı uygulanmakta ve tanınmaktadır. .

AP Programı öğrencilere, lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu derslerden üniversitede muaf olma imkanı sağlar. Özellikle öğrencilerin yurt dışı üniversite başvurularında kabul aşamasında, bir öğrencinin lise döneminde AP dersleri almış ve sınavlardan başarıyla geçmiş olması akademik eğitim için hazır olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

AP derslerini alıp, sınavlarda başarılı olan öğrenciler hem üniversitelere başvuru sürecinde standart başvuru yapan öğrencilere göre daha avantajlı olurlar hem de üniversiteye başladıklarında bu derslerden muaf olma şansını yakalarlar. Ayrıca çift-anadal programlarında (double major) daha kolay okuyabilirler.

Türkiye'deki bazı liseler de AP pogramı sunmaktadır. AP diploma programına katılan öğrenciler Türk müfredatına ek olarak, AP dersleri de almaktadır. Bu sebeple zaman zaman desteğe ihtiyaç duyabilmektedirler. 

Advanced Placement (AP) Programı avantajları nelerdir?

AP programının diğer avantajları da şöyle özetlenebilir:

- Yüksek AP sınavı notlarıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de ve Kanada'da bulunan kolej ve üniversitelerin büyük çoğunluğundan kabul alabilme veya üniversiteye yerleşebilme imkanı,

- Lisedeyken üniversite seviyesinde dersler alınarak kredilerin yurtdışındaki üniversitelerde geçerli sayılması,

- Daha iyi çalışma alışkanlıklarının geliştirilmesi, aynı zamanda yazı yazma becerilerini iyileştirme, problem çözme yeteneklerini edinme gibi, ileride üniversite yıllarında başarılı olabilmek için hayati bazı becerilerin geliştirilmesine yardımcı olması,

- Online AP programında alınan üniversite seviyesinde dersler aracılığıyla, yükseköğretim sistemine erken uyum sağlama olanağı,

- Alınan uluslararası tanınırlığı olan krediler aracılığıyla, yurtdışındaki üniversitelere kabul edilmede yüksek tercih nedeni.

Türkiye’de AP Programı

Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan bir program olan AP, ABD'nin dışında 60'tan fazla ülkede uygulanmakta ve tanınmaktadır. Türkiye'de Amerikan Okulları ile çok az sayıda okulda uygulanan program en önemli uluslararası diploma programı olarak kabul ediliyor. AP Programı Türkiye’de, Sabancı, Koç, Özyeğin gibi Üniversitelerde lisedeyken aldıkları derslerden muaf olma ve kredi tamamlama olanağının yanı sıra burs alma şansı da sunmaktadır.

AP Sınavın içeriği ve Süreci 

AP sınavlarının içeriği üniversite profesörleri ve lise AP öğretmenlerinden oluşan bir kurul tarafından hazırlanmaktadır. Her AP sınavında çoktan seçmeli sorulardan ve kısa cevaplı veya kompozisyon tarzında sorulardan oluşan iki bölüm bulunur. Sınav süresi ve sınavda çıkan soru sayısı, seçilen konuya göre farklılık göstermektedir. Çoktan seçmeli sorular bilgisayar tarafından; kompozisyonlar ve kısa cevaplı sorular ise öğretmenler tarafından değerlendirilir

AP sınavları yılda bir kez Mayıs ayında yapılmaktadır. Bir veya birden fazla AP sınavına girilebileceği gibi aynı sınava bir sene sonra tekrar girme imkanı bulunmaktadır.

Sınavda, çoktan seçmeli sorular bilgisayar tarafından, kısa cevaplı ve kompozisyon tarzındaki sorular ise tecrübeli AP hocalarından ve üniversite profesörlerinden oluşan bir kurul tarafından değerlendirilir. İki bölümün toplamından oluşan AP sonuçları 1 ile 5 arasında bir notla değerlendirilir. 3 adet AP sınavına girip ve her birinden 5 üzerinden minimum 3 alan öğrenciler AP Scholar ünvanına sahip olurlar. Sınav sonuçları Temmuz ayı içerisinde öğrencilere ve üniversitelere yollanır. Sonuç raporları kümülatiftir, yani öğrencinin o güne kadar aldığı tüm AP sınav sonuçlarını gösterir.


Last modified: Saturday, 12 September 2020, 2:28 PM