A-Level Math

Bir seviye Matematik genellikle karmaşık hesaplamaların bir konusu olarak düşünülür. Bununla birlikte, mathhesaplamalar, net düşünmeyi ve belirli fikirlerin genelleştirilmiş çözümlere dönüştürülmesini gerektiren bu titiz disiplinin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturur.

Bir yandan A Seviye Matematik, 'ispat' disiplini ile birlikte önemli ölçüde hayal gücü gerektiren oldukça soyut konularla ilgilenir. Öte yandan matematik, modern dünyamızı oluşturan bilim, bilişim ve ekonomi alanındaki neredeyse tüm pratik gelişmelerin temelini oluşturur.

Bir seviye Matematik size geometri, matematik ve trigonometri (saf matematik) gibi konuları inceleme ve bu fikirleri mekanik ve istatistik gibi 'uygulamalı' konularda kullanma fırsatı verir. Mekanik, fizikle güçlü bir şekilde bağlantılıdır ve nesnelerin nasıl ve neden hareket ettiğini bulmak için hareket fikirleri ve kuvvetler üzerine inşa edilir. İstatistik, bilgi 'kümelerinden' güvenilir sonuçlar çıkarmak için analitik yöntemlerle çevremizdeki karmaşık ve değişken dünyayı anlamamızı sağlar.

Ayrı bir A seviyesi yeterlilik olarak İleri Matematik çalışarak matematiksel kavramların daha derin ve daha geniş bir anlayışını geliştirebilirsiniz. Bu seviyede çalışılabilecek çok çeşitli matematik konuları ve uygulamaları vardır ve genellikle özel ilgi alanlarınıza göre kapsanan konuları uyarlamak için bir alan vardır.

AS ve Matematikte A Düzeyi aşağıdaki konu alanlarından oluşur:

  • Proof
  • Algebra & Functions
  • Coordinate Geometry
  • Sequences & Series
  • Trigonometry
  • Exponentials & Logarithms
  • Differentiation
  • Integration
  • Vectors

Last modified: Saturday, 12 September 2020, 2:24 PM