AP Human Geography

Kursa Genel Bakış

AP İnsan Coğrafyası, üniversite düzeyinde bir beşeri coğrafya dersidir. Öğrenciler, örüntüler ve mekansal sdfasdorganizasyon, insan etkileri ve çevreleriyle etkileşimler ve mekansal süreçler ve toplumsal değişiklikler gibi konuları keşfederken, veri ve coğrafi analizler yoluyla insan coğrafyası anlayışlarını geliştirirler.

İnsanların Dünya'nın yüzeyini nasıl anladığını, kullandığını ve değiştirdiğini keşfedin. İnsan nüfusu, göç ve arazi kullanım modellerini incelemek için coğrafyacıların araçlarını ve düşünme süreçlerini kullanacaksınız.

Öğreneceğiniz Beceriler

  • Coğrafi kavramları ve süreçleri gerçek hayat senaryolarına bağlama
  • Haritalarda, tablolarda, çizelgelerde, grafiklerde, infografiklerde, görüntülerde ve manzaralarda gösterilen bilgileri anlama
  • Verilerdeki ve haritalar gibi görsel kaynaklardaki kalıpları ve eğilimleri görmek ve bunlardan sonuç çıkarmak
  • Coğrafi ölçekleri kullanarak uzamsal ilişkileri anlamak

AP İnsan Coğrafyası çerçevesi, kurs için olası bir sekans sağlayan, yaygın olarak öğretilen yedi çalışma birimi halinde düzenlenmiştir. Her zaman olduğu gibi, kurs içeriğini istediğiniz gibi düzenleme esnekliğine sahipsiniz.

Unit
 Exam Weighting (Multiple-Choice Section)
 Unit 1: Thinking Geographically 8%-10%
 Unit 2: Population and Migration Patterns and Processes 12%–17%
 Unit 3: Cultural Patterns and Processes 12%–17%
 Unit 4: Political Patterns and Processes 12%–17%
 Unit 5: Agriculture and Rural Land-Use Patterns and Processes 12%–17%
 Unit 6: Cities and Urban Land-Use Patterns and Processes 12%–17%
 Unit 7: Industrial and Economic Development Patterns and Processes 12%–17%

Kurs Becerileri

CED'de yer alan AP İnsan Coğrafyası çerçevesi, öğrencilerin yıl boyunca uygulamaları gereken farklı becerileri - coğrafyacılar gibi düşünmeyi ve davranmayı öğrenmelerine yardımcı olacak becerileri - ana hatlarıyla belirtir.

Skill
 Description
 Exam Weighting (Multiple-Choice Section)
 Exam Weighting (Free-Response Section)
 1. Concepts and Processes Analyze geographic theories, approaches, concepts, processes, or models in theoretical and applied contexts 25%–36% 23%–29%
 2. Spatial Relationships Analyze geographic patterns, relationships, and outcomes in applied contexts 16%–25% 33%–43%
 3. Data Analysis Analyze and interpret quantitative geographic data represented in maps, tables, charts, graphs, satellite images, and infographics 13%–20% 10%–19%
 4. Source Analysis Analyze and interpret qualitative geographic information represented in maps, images (e.g., satellite, photographs, cartoons), and landscapes 13%–20% 10%–19%
 5. Scale Analysis Analyze geographic theories, approaches, concepts, processes, and models across geographic scales to explain spatial relationships 13%–20% 10%–14%


Last modified: Saturday, 12 September 2020, 2:20 PM