AP CP & Politics

Bu ders, liseden mezun olmak için gerekli hükümet ve ekonomi birimlerini yerine getirmek ve öğrencileri AP fgsdgfHükümet sınavına hazırlamak için tasarlanmıştır. Hükümetin kapsadığı temel kavramlar şunlardır: Amerikan hükümetinin temelleri, siyasi partiler ve siyasi davranış, hükümet kurumları ve politika oluşturma. Kursun ekonomi bölümü hem mikro hem de makro ekonomiye odaklanacaktır. Temel ekonomi ilkelerini, arz ve talebi, ekonomik performansı, bankacılık yapısını, maliye ve para politikasını kapsayacaktır. Ders, öğrencilerin kişisel ekonomik kararlar alabilecekleri bir çerçeve sağlar.

Sınav Formatı

2021 sınavından başlayarak, AP Karşılaştırmalı Hükümet ve Siyaset Sınavı, yıldan yıla sabit ve tutarlı kalacak soru türleri ve puan değerlerine sahip olacak, böylece siz ve öğrencileriniz sınav gününde ne bekleyeceğinizi bileceksiniz.

Exam Updates
2019 ExamStarting with the 2021 Exam

Section I: Multiple Choice

55 Questions | 45 Minutes | 50% of Exam Score

 • Each question has 5 options.

Section I: Multiple Choice

55 Questions | 60 Minutes | 50% of Exam Score

 • Each question will have 4 options.
 • There will be 2 text-based sources, each accompanied by 2–3 questions.
 • There will be 3 quantitative sources, each accompanied by 2–3 questions.

 

Section II: Free Response

8 Questions | 1 Hour 40 Minutes | 50% of Exam Score

Question types currently vary in the skills they assess:

 • 5 short-answer questions
 • 1 conceptual analysis question
 • 2 country-specific questions

 

Section II: Free Response

4 Questions | 1 Hour 30 Minutes | 50% of Exam Score

 • 1 conceptual analysis question
 • 1 quantitative analysis question
 • 1 comparative analysis question
 • 1 argument essay: a new question type requiring students to write an argument-based essay

Sınav Görevleri ve İçeriği

Section 1: Multiple Choice

Starting with the 2021 exam, the AP Comparative Government and Politics Exam will have question types and point values that will remain stable and consistent from year to year, so you and your students know what to expect on exam day.

 • Individual questions (no stimulus): 40–44 questions.
 • Set-based questions:
  • Quantitative Analysis: 3 sets of questions asking students to analyze a quantitative stimulus (line graphs, charts, tables, maps, or infographics)
  • Qualitative Analysis: 2 sets of questions asking students to analyze text-based secondary sources
 • The 6 countries addressed in AP Comparative Government and Politics are: China, Iran, Mexico, Nigeria, Russia, and the United Kingdom.

Section 2: Free Response

4 Questions | 1 Hour 30 Minutes | 50% of Exam Score

 • Concept Application: Define or describe a political concept and explain and/or compare political systems, principles, institutions, processes, policies, or behaviors.
 • Quantitative Analysis: Analyze quantitative data, identify a trend or pattern, or draw a conclusion from a visual representation and explain how it relates to political systems, principles, institutions, processes, policies, or behaviors.
 • Comparative Analysis: Compare political concepts, systems, institutions, or policies in different course countries.
 • Argument Essay: Develop an argument in the form of an essay, using evidence from course countries related to the course concepts in the question prompt.

Last modified: Saturday, 12 September 2020, 2:20 PM