IB Psikoloji

IB Diploma Programı psikoloji kursu, davranış ve zihinsel süreçlerin sistematik olarak incelenmesidir.psy

Psikoloji dersi biyolojik, bilişsel ve sosyokültürel etkilerin insan davranışı üzerindeki etkileşimini incelediğinden, 3. grupta, bireylerde ve toplumlarda iyi bir şekilde yerleştirilmiştir. Dersi alan öğrenciler, psikolojik bilginin nasıl üretildiği, geliştirildiği ve uygulandığı konusunda bir anlayış geliştirmeyi bekleyebilirler. Bu onların kendilerini daha iyi anlamalarını ve insan davranışlarının çeşitliliğini takdir etmelerini sağlayacaktır.

Biyolojik, bilişsel ve sosyokültürel analizin entegre bir şekilde öğretildiğini gören müfredatta yansıtılan bütünsel yaklaşım, öğrencilerin tüm insanların paylaştığı şeyleri ve insan davranışı ve zihinsel etkileri üzerindeki muazzam çeşitlilik hakkında bir anlayış geliştirebilmelerini sağlar. süreçler. Psikolojik araştırmanın metodolojisi ve uygulamasının ortaya çıkardığı etik kaygılar, IB psikoloji dersinin de önemli hususlarıdır.

Last modified: Saturday, 12 September 2020, 2:16 PM