SAT Biology

SAT Subject Test,  Biyoloji Ekolojik (Biology E) ve Biyoloji Moleküler (Biology M) olarak ikiye ayrılmaktadır.

SAT Biology Ecological (Biology-E)satbio

Biyolojik topluluklara, popülasyonlara ve enerji akışına doğru daha fazla eğilir.

SAT Biology Molecular (Biology-M)

Biyokimyaya, solunum ve fotosentez gibi hücresel yapı ve süreçlere yönelmiştir.

Hangi Biyoloji Sınavını Seçmeliyim?

  • Biyolojik topluluklar, toplumlar ve enerji akışı hakkında daha rahat bir şekilde soruları yanıtladığınızı düşüyorsanız Biyoloji E’ye girin.
  • Biyokimya, hücresel yapı ve solunum ve fotosentez gibi süreçler hakkında daha rahat bir şekilde soruları yanıtladığınızı düşüyorsanız Biyoloji M’ye girin.
  • Test gününde seçmeyi düşündüğünüz test için cevap formunuzda uygun çevreyi doldurarak Biyoloji E veya Biyoloji M seçimini belirtin. Testin doğru bir şekilde puanlanması için test gününde Biyoloji E’yi veya Biyoloji M’yi cevap formunuza göstermelisiniz.
  • Her iki testi de aynı test tarihinde alamazsınız, ancak test tarihlerini iki farklı test tarihinde alabilirsiniz.

SAT Biology Sınavı: SAT Biyoloji Sınavı ile aşağıda belirtilen yetenekler sınanmaktadır:

Skills (for both E and M)Approximate % of Test
Fundamental concepts and knowledge30%
Application35%
Interpretation35%

Biyolojinin temel kavramlarını anlama ve anlama becerisi ve biyolojide belirli problemleri çözmeye yönelik öğrendiklerini uygulayabilme. Oranları, doğru ve ters orantıları içeren basit cebirsel kavramları ve bu kavramları kelime problemlerini çözmeye uygulamayı öğrenme. Gözlem ve deneyle elde edilen sonuçların düzenlenmesi ve yorumlanması, grafiksel ya da tablo biçiminde sunulan veriler ya da her ikisinin de dahil olduğu deneysel veriden çıkarımlar çıkarmak ya da çıkarım yapmak. Birimlerin metrik sistemine aşinalık.

SAT Biology Destek

ContentApproximate % of Test
EM
Cellular and molecular biology

Cell structure and organization, mitosis, photosynthesis, cellular respiration, enzymes, biosynthesis, biological chemistry

15%27%
Ecology

Energy flow, nutrient cycles, populations, communities, ecosystems, biomes, conservation biology, biodiversity, effects of human intervention

23%13%
Genetics

Meiosis, Mendelian genetics, inheritance patterns, molecular genetics, population genetics

15%20%
Organismal biology

Structure, function, and development of organisms (with emphasis on plants and animals), animal behavior

25%25%
Evolution and diversity

Origin of life, evidence of evolution, patterns of evolution, natural selection, speciation, classification and diversity of organisms

22%15%Last modified: Saturday, 12 September 2020, 2:12 PM