SAT Kimya

SAT Kimya Subject Test, kimyanın temel kavramlarını anlamanızı ve bu ilkeleri belirli problemleri çözmek için fdfuygulamanızı değerlendirir. Üniversitede bilim veya mühendislik eğitimi almak istiyorsanız, SAT Chemistry Subject Test alarak ilgi alanlarınızı gösterebilir ve konudaki güçlü yönlerinizi sergilemenize yardımcı olabilir. Bu sınav Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Mayıs ve Haziran’da sunulmaktadır. Hesap makinesi kullanımına izin verilmez. Problem çözümü basit nümerik hesaplamaları gerektirir. Ölçümler metrik sistemde ifade edilir. Testte periyodik bir tablo verilmektedir.

SAT Chemistry Sınavı: SAT Kimya Sınavı ile aşağıda belirtilen konular sınanmaktadır:

SkillsApproximate % of Test
Fundamental concepts and knowledge20%
Application of knowledge45%
Synthesis of knowledge35%

SAT Chemistry Sınavı: SAT Kimya Sınavı aşağıda belirtilen konuları kapsamaktadır:


ContentApproximate % of Test
Structure of matter

 • Atomic Structure, including experimental evidence of atomic structure, quantum numbers and energy levels (orbitals), electron configurations, periodic trends
 • Molecular Structure, including Lewis structures, three-dimensional molecular shapes, polarity
 • Bonding, including ionic, covalent, and metallic bonds, relationships of bonding to properties and structures; intermolecular forces such as hydrogen bonding, dipole-dipole forces, dispersion (London) forces
25%
States of matter

 • Gases, including the kinetic molecular theory, gas law relationships, molar volumes, density, and stoichiometry
 • Liquids and Solids, including intermolecular forces in liquids and solids, types of solids, phase changes, and phase diagrams
 • Solutions, including molarity and percent by mass concentrations, solution preparation and stoichiometry, factors affecting solubility of solids, liquids, and gases, qualitative aspects of colligative properties
16%
Reaction types

 • Acids and Bases, including Brønsted-Lowry theory, strong and weak acids and bases, pH, titrations, indicators
 • Oxidation-Reduction, including recognition of oxidation-reduction reactions, combustion, oxidation numbers, use of activity series
 • Precipitation, including basic solubility rules
14%
Stoichiometry

 • Mole Concept, including molar mass, Avogadro’s number, empirical and molecular formulas
 • Chemical Equations, including the balancing of equations, stoichiometric calculations, percent yield, and limiting reactants
14%
Equilibrium and reaction rates

 • Equilibrium Systems, including factors affecting position of equilibrium (LeChâtelier’s principle) in gaseous and aqueous systems, equilibrium constants, and equilibrium expressions
 • Rates of Reactions, including factors affecting reaction rates, potential energy diagrams, activation energies
5%
Thermochemistry

 • Including conservation of energy, calorimetry and specific heats, enthalpy (heat) changes associated with phase changes and chemical reactions, heating and cooling curves, entropy
6%
Descriptive chemistry

 • Including common elements, nomenclature of ions and compounds, periodic trends in chemical and physical properties of the elements, reactivity of elements and prediction of products of chemical reactions, examples of simple organic compounds and compounds of environmental concern
12%
Laboratory

 • Including knowledge of laboratory equipment, measurements, procedures, observations, safety, calculations, data analysis, interpretation of graphical data, drawing conclusions from observations and data
8%Last modified: Saturday, 12 September 2020, 2:11 PM