SAT Fizik

SAT Fizik Subject Test, kolej hazırlık seviyesindeki bir yıllık giriş fizik kavramlarının yanı sıra laboratuvar phdeneyimlerinden elde edilen mantık ve problem çözme becerileri konusundaki anlayışınızı değerlendirir. Matematik veya fen temelli bir çalışma programı (bilim, teknoloji, mühendislik veya matematik gibi) izlemeyi düşünüyorsanız Fizik Subject Test alarak, üniversite başvurunuzdaki çıkarlarınızı göstermek için harika bir yoldur. Soruları cevaplarken herhangi bir akımın yönünün pozitif yük akışının yönü (geleneksel akım) olduğunu varsaymalısınız. Bu testin lisede yaygın olarak öğretilenleri yansıttığını lütfen unutmayın. Lise sınıflarındaki farklılıklardan ötürü, çoğu öğrenci aşina olmayan konular hakkında sorular bulacaktır.

SAT Physics Sınavı: SAT Fizik Sınavı ile aşağıda belirtilen konular sınanmaktadır:

SkillsApproximate % of Test
Fundamental concepts & knowledge12%-20%
Single-concept problem48%-64%
Multiple-concept problem20%-35%


SAT Physics Sınavı: SAT Fizik Sınavı içim aşağıda belirtilen çalışmaların yapılması faydalı olacaktır:

 • Fizikte bir yıllık hazırlık kursu.
 • Cebir ve trigonometri kursları.
 • Laboratuar deneyimi.

SAT Physics Sınavı: SAT Fizik Sınavı aşağıda belirtilen konuları kapsamaktadır:

ContentApproximate % of Test
Mechanics

 • Kinematics, such as velocity, acceleration, motion in one dimension, and motion of projectiles
 • Dynamics, such as force, Newton’s laws, statics, and friction
 • Energy and momentum, such as potential and kinetic energy, work, power, impulse, and conservation laws
 • Circular motion, such as uniform circular motion and centripetal force
 • Simple harmonic motion, such as mass on a spring and the pendulum
 • Gravity, such as the law of gravitation, orbits, and Kepler’s laws
36%-42%
Electricity and magnetism

 • Electric fields, forces, and potentials, such as Coulomb’s law, induced charge, field and potential of groups of point charges, and charged particles in electric fields
 • Capacitance, such as parallel-plate capacitors and time-varying behavior in charging/ discharging
 • Circuit elements and DC circuits, such as resistors, light bulbs, series and parallel networks, Ohm’s law, and Joule’s law
 • Magnetism, such as permanent magnets, fields caused by currents, particles in magnetic fields, Faraday’s law, and Lenz’s law
18%–24%
Waves and optics

 • General wave properties, such as wave speed, frequency, wavelength, superposition, standing wave diffraction, and Doppler effect
 • Reflection and refraction, such as Snell’s law and changes in wavelength and speed
 • Ray optics, such as image formation using pinholes, mirrors, and lenses
 • Physical optics, such as single-slit diffraction, double-slit interference, polarization, and color
15%–19%
Heat and thermodynamics

 • Thermal properties, such as temperature, heat transfer, specific and latent heats, and thermal expansions
 • Laws of thermodynamics, such as first and second laws, internal energy, entropy, and heat engine efficiency
6%–11%
Modern physics

 • Quantum phenomena, such as photons and photoelectric effect
 • Atomic, such as the Rutherford and Bohr models, atomic energy levels, and atomic spectra
 • Nuclear and particle physics, such as radioactivity, nuclear reactions, and fundamental particles
 • Relativity, such as time dilation, length contraction, and mass-energy equivalence
6%–11%
Miscellaneous

 • General, such as history of physics and general questions that overlap several major topics
 • Analytical skills, such as graphical analysis, measurement, and math skills
 • Contemporary physics, such as astrophysics, superconductivity, and chaos theory

Last modified: Saturday, 12 September 2020, 2:11 PM