IELTS.

IELTS, Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı, İngilizce’nin kullanıldığı ortamlarda öğrenim görmek veya ieltsçalışmak isteyen kişilerin İngilizce dil yeterliliğini belirlemek üzere tüm dünyada uygulanan ve en çok tercih edilen İngilizce dil sınavıdır. IELTS sınavına istediğiniz kadar başvuru yapıp istediğiniz kadar sınava girebilirsiniz.

IELTS Nedir?

IELTS 4 aşamadan oluşmaktadır: Dinleme (30 Dakika), Okuma (60 Dakika), Yazma (60 Dakika) ve Konuşma (11-14 Dakika). Toplam sınav süresi 2 saat 45 dakikadır. Dinleme, Okuma ve Yazma sınavları tek aşamada gerçekleşir. Konuşma sınavı aynı gün, 3 gün önce veya 3 sonra gerçekleşebilir.

IELTS sınavı 2 modülden oluşmaktadır: Akademik ve Genel Eğitim. Akademik sınav İngilizce konuşulan ülkelerde eğitim almak isteyen kişiler için uygulanır. Genel Eğitim modülü İngilizce konuşulan bir ülkede iş deneyimi, eğitim programları veya göçmenlik amacıyla kullanmak isteyen adaylar içindir. Özel ders almak hedefinde olan öğrenciler ile uygun ders programımızı paylaşıyoruz. Toefl ibt ve IELTS genellikle tüm okullar ve kurumlar tarafından kabul edilir. Ielts toefl farkı olmadan okullara kabul alma şansınız eşittir.

IELTS Akademik

Dinleme* (30 Dakika)

* Kaydedilmiş dört monolog ve karşılıklı konuşmadan oluşur.

Okuma (60 Dakika)

* Tamamlanması gereken görevler içeren üç uzun okuma metni
* Metinler, betimsel ve olgusal konular üzerinedir. Ayrıca söylemsel ve analitiktir.
* Diyagram, grafik ya da çizimler gibi düz metnin kullanılmadığı yazım olabilir.
* Kullanılan metinler, kitaplardan ya da gazetelerden alınan özgün metinlerdir.

Yazma (60 Dakika)

* Adayın en az 150 sözcük kullanarak özetlemesi, tanımlaması ya da açıklaması gereken bir tablo, grafik, çizelge ya da diyagram
* En az 250 sözcük kullanarak yazılacak kısa bir makale

Konuşma (11-14 Dakika)

* Yüz yüze yapılacak bir görüşme
* Konuşma Sınavına kısa sorular, bilinen bir konuda ayrıntılı konuşma ve yapılandırılmış bir tartışma dahildir.

IELTS Genel Eğitim

Dinleme* (30 Dakika)

* Kaydedilmiş dört monolog ve karşılıklı konuşmadan oluşur.

Okuma (60 Dakika)

* Tamamlanması gereken görevler içeren üç okuma metni
* 1.Bölümde iki ya da üç adet kısa olgusal metin
* 2.Bölümde, iş dünyası ile ilgili iki adet kısa olgusal metin
* 3. Bölümde genel bir konuda diğerlerinden daha uzun bir metin vardır.
* Kullanılan metinler, şirket el kitaplarından, resmi belgelerden, kitaplardan ya da gazetelerden alınan özgün metinlerdir.

Yazma (60 Dakika)

* En az 150 sözcük kullanarak yazılması gereken bir mektup
* En az 250 sözcük kullanarak yazılacak kısa bir makale

Konuşma (11-14 Dakika)

* Yüz yüze yapılacak bir görüşme
* Konuşma Sınavına kısa sorular, bilinen bir konuda ayrıntılı konuşma ve yapılandırılmış bir tartışma dahildir.


Last modified: Saturday, 12 September 2020, 2:08 PM