AP İngilizce

AP English Literature and Composition dersi lisede alınan, söz bilim alanında çalışılan derstir. College Board AP engİngiliz Edebiyatı ve Kompozisyon seçen öğrencilerin, çeşitli dönem ve türlerin literatürünü okuyan ve bunu kullanarak ilgili alanda ilerlemek isteyen öğrenciler olması konusunda tavsiyede bulunmaktadır. AP İngiliz Dili ve Kompozisyon seçen öğrenciler, eğitim ve yazı dışı konularda analitik ya da ikna edici denemeler, çeşitli yazılı edebi konular ve tartışmalarla ilgili ve geniş okuma bilgisine sahip öğrenciler olmalıdır. 

AP İngilizce Sınav Yapısı Nasıldır?

AP İngilizce dersi çoktan seçmeli ve free response olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. Testin çoktan seçmeli bölümünde, her sınavda değişen ama yaklaşık olarak 55 soru vardır. Öğrencilere bu 55 soruyu cevaplamak için 60 dakika süre verilmektedir. Genellikle 20. yüzyıl öncesi non-fiction nesir ve 20. ve 21. yüzyıl non-fiction düz yazı arasında bölünmüş 5 adet pasaj bulunmaktadır. Sorular genellikle pasajların yanı sıra bir pasajda genel fonksiyonları, amaçları ve amaçlar arasındaki ilişkilerden, yapıları belirlemeye odaklanmaktadır.

 2007 yılında, pasajlarda yer alan atıf bilgileri hakkında sorular eklendi. Bu atıf soruları MLA, APA, Chicago Style, ya da herhangi bir başka özel atıf biçimi hakkında bilgi testi olacak şekildedir. Sınavın free response kısmısynthesispassage analysis, ve argument üzerine kurulu 3 bölümden oluşur. Bu bölümlerden her biri 1 ile 9 arasında değişen bir puan skalasında notlandırılır. 2007 yılında synthesis essay kısmının başlamasıyla, Üniversite Yönetim Kurulu, öğrencilere 15 dakika ek süre vermiştir. Synthesis kısmında altı ya da yedi kaynaktan yararlanarak makalede atıf yapılmalıdır. Bu gereklilik kullanılan kaynak malzemesinin meşru kabul edilebilmesi için bulunmaktadır.

Passage analysis, başlangıçta modern İngilizce’de yazılmış olabileceği gibi, herhangi bir zamanda yazılmış  da olabilir. Bu kısımda bir kısa (az 1 sayfa) pasaj okunur ve sorular cevaplanır. Geçit okuduktan sonra, öğrencilerden analiz yapmaları ve pasajda yazarın kullandığı çeşitli yazım tekniklerini tartıştığı bir kompozisyon yazmaları istenir.

Argumant kısmı, belgelenmiş bir kaynaktan bir iddia şeklinde bir konum kazandırmaktadır. Öğrenciler zorluklar, tezler, ya da kendi bilgi ve okuma destekleyici kanıtlar kullanarak iddiasını nitelendirir.

AP İngilizce Sınavı Puanlaması

Çoktan seçmeli bölüm bilgisayar tarafından puanlanır. Doğru cevap için öğrenciler 1 puan alır. Boş bırakılan cevaplar için de herhangi bir puan cezası uygulanmamaktadır. Free response kısmı ise, yüzden fazla eğitimci tarafından her Haziran’da bireysel olarak değerlendirilmektedir. Her essay, 1 ile 9 arasında bir puanda değerlendirilir ve 9 en yüksek puandır.

Üç kısımdan gelen puanlar toplanır ve kompozit skor üretmek için, (her bölümün uygun ağırlıkları kullanarak) yeniden ayarlanan çoktan seçmeli puanı ile entegre edilir. Kompozit skor, o yılki sınav için bir ölçek kullanılarak 1-5 arasında bir AP puanına dönüştürülür.

Öğrenciler genelde test sonuçlarını Temmuz ayı ortasında posta ile alırlar. Alternatif olarak, daha erken almak isteyenler, 1 Temmuz’da belirli bir ücret karşılığında telefonla puanlarını öğrenebilirler. Alt puanlar, İngiliz Dili ve Kompozisyon Sınavı öğrencileri için geçerli değildir.

Kompozit Skor Aralığı

Üniversite Yönetim Kurulu, her bir puan için gerekli olan (150 üzerinden) kompozit skor aralığı hakkında bilgi yayımlamaktadır. Bu skor tablosu mutlak değildir ve aralıkları testin her bir uygulama yılına ile değişiklik gösterir. 2007 yılında synthesis essay eklenmesiyle, testin 2. Bölümü puanlama tabloları yeni deneme türü için revize edilmiştir. 


Last modified: Saturday, 12 September 2020, 2:07 PM