AP Ekonomi

AP Programı, iki adet AP Ekonomi Dersi sunmaktadır. Bunlar AP Mikroekonomi Dersi ve AP Makroekonomi econDersidir. Her sınav üniversite ilk senesindeki derse eşdeğer, orta öğretim okulunda eğitimini tamamlamak isteyen nitelikli öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrenciler her iki dersi de alabilirler ve her bir ders için ayrı puan alırlar. Ders İçerikleri ve iki sınav da dahil malzemeler AP Makroekonomi Geliştirme Komitesi ve AP Mikroekonomi Geliştirme Komitesi üyesi olarak görev yapan iktisatçılar tarafından seçilmiştir ve hazırlanmıştır. Bizim AP ekonomi özel ders programlarımız da bu müfredata göre oluşturulmuştur.

AP sınıflarının hazırlanması, öğrencilerle kişisel danışmanlık ve çok daha fazla sayıda okunması gereken materyal ve ödev için öğretmene ekstra zaman gerekmektedir. AP Microeconomic ve AP Macroeconomics dersleri genelde bir sömestr kadar süre gerektirmektedir. Ana hat olarak AP Mikroekonomi ya da AP Makroekonomi dersleri herhangi bir üniversite programını yansıtmamaktadır.

AP Ekonomi Sınav Formatı Nasıldır?

AP Mikroekonomi ve AP Makroekonomi dersleri, Free Response Bölüm ve Çoktan Seçmeli Bölüm olmak üzere 2 şer bölümden oluşmaktadır. Her iki ders için free response kısmı 1 saat 10 dakikadır ve her bölüm için çoktan seçmeli bölüm 1 saattir. Puan olarak, çoktan seçmeli kısım 2/3  ağrlıktadır ve free response kısmı ise 1/3 ağırlıktadır. Free response kısmında grafiksel hesap makinesi kullanılabilmektedir. Bu kısımda ilk 10 dakika soruları okumak için ayrılır ve zorunludur. Yani öğrencilere soruları cevaplamak için 50 dakika süre tanınmıştır. Her iki ders için de free response sorularında, açıklayıcı ve belirgin cevaplar istenmektedir. Çok fazla yazmanız çok fazla puan alacağınız anlamına gelmemektedir.

Free response sorularında tanımlar ve aşağıda belirtilen terimler sıklıkla belirtilmekte ve dikkatle incelenmektedir :

“Show”, cevabı göstermek için bir diyagram kullanmak anlamına gelir. Tam not almak için diyagram eksenleri dahil olmak üzere tüm unsurların doğru etiketleme ile yazılması gerekmektedir.

“Explain”, ekonomik akıl doğrultusunda adımlar veya bağlantıların tüm yoluyla okuyucu tarafından anlaşılacak şekilde açıklanması gerektiği anlamına gelir. Grafikler ve semboller açıklama bir parçası olarak kabul edilebilir.

“Identify”, herhangi bir açıklama ve detaylandırılması olmadan, ( bir liste veya bir grafik üzerinde bir etiket de olabilir ) belirli bir cevap vermek anlamına gelir.

“Calculate”, çalışmanızla birlikte, belirli bir sayısal yanıtı belirlemek için matematiksel işlemleri kullanmak anlamına gelir.

AP Makroekonomi Dersi İçeriği ve Konuları

 • Basic Economic Concepts (8%-12%)
 1. Scarcity, choice, and opportunity costs
 2. Production possibilities curve
 3. Comparative advantage, absolute advantage, specialization, and exchange
 4. Demand, supply, and market equilibrium
 5. Macroeconomic issues: business cycle, unemployment, inflation, growth
 • Measurement of Economic Performance (12%-16%)

A. National income accounts

  Circular flowGross domestic productComponents of gross domestic productReal versus nominal gross domestic product

B. Inflation measurement and adjustment

  Price indicesNominal and real valuesCosts of inflation

C. Unemployment

  Definition and measurementTypes of unemploymentNatural rate of unemployment
 • National Income and Price Determination (10%-15%)

A. Aggregate demand

  Determinants of aggregate demandMultiplier and crowding-out effects

B. Aggregate supply

  Short-run and long-run analysesSticky versus flexible wages and pricesDeterminants of aggregate supply

C. Macroeconomic Equilibrium

  Real output and price levelShort and long runActual versus full-employment outputEconomic fluctuations
 • Financial Sector (15%-20%)

A. Money, banking, and financial markets

 1. Definition of financial assets: money, stocks, bonds
 2. Time value of money (present and future value)
 3. Measures of money supply
 4. Banks and creation of money
 5. Money demand
 6. Money market
 7. Loanable funds market

B. Central bank and control of the money supply

 1. Tools of central bank policy
 2. Quantity theory of money
 3. Real versus nominal interest rates
 • Inflation, Unemployment, and Stabilization Policies (20%-30%)

A. Fiscal and monetary policies

 1. Demand-side effects
 2. Supply-side effects
 3. Policy mix
 4. Government deficits and debt

B. Inflation and unemployment

 1. Types of inflation
 2. Demand-pull inflation
 3. Cost-push inflation
 4. The Phillips curve: short run versus long run
 5. Role of expectations
 • Economic Growth and Productivity (5%-10%)

Economic Growth and Productivity:

A. Investment in human capital

B. Investment in physical capital

C. Research and development, and technological progress

D. Growth policy

 • Open Economy: International Trade and Finance (10%-15%)

A. Balance of payments accounts

 1. Balance of trade
 2. Current account
 3. Capital account

B. Foreign exchange market

 1. Demand for and supply of foreign exchange
 2. Exchange rate determination
 3. Currency appreciation and depreciation

C. Net exports and capital flows

D. Links to financial and goods markets

 

AP Mikroekonomi Dersi İçeriği ve Konuları

 • Basic Economic Concepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8–14%)
 1. Scarcity, choice, and opportunity cost
 2. Production possibilities curve
 3. Comparative advantage, absolute advantage, specialization, and trade
 4. Economic systems
 5. Property rights and the role of incentives
 6. Marginal analysis
 • The Nature and Functions of Product Markets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (55–70%)
 1. Supply and demand
 2. Market equilibrium
 3. Determinants of supply and demand
 4. Price and quantity controls
 5. Elasticity
 6. Price, income, and cross-price elasticities of demand
 7. Price elasticity of supply
 8. Consumer surplus, producer surplus, and market efficiency
 9. Tax incidence and deadweight loss
 10. Theory of consumer choice (5–10%)
 11. Total utility and marginal utility
 12. Utility maximization: equalizing marginal utility per dollar
 13. Individual and market demand curves
 14. Income and substitution effects
 15. Production and costs (10–15%)
 16. Production functions: short and long run
 17. Marginal product and diminishing returns
 18. Short-run costs
 19. Long-run costs and economies of scale
 20. Cost minimizing input combination
 21. Firm behavior and market structure (25–35%)
 22. Profit:
 23. Accounting versus economic profits
 24. Normal profit
 25. Profit maximization: MR=MC rule
 26. Perfect competition
 27. Profit maximization
 28. Short-run supply and shutdown decision
 29. Behavior of firms and markets in the short run and in the long run
 30. Efficiency and perfect competition
 31. Monopoly
 32. Sources of market power
 33. Profit maximization
 34. Inefficiency of monopoly
 35. Price discrimination
 36. Natural monopoly
 37. Oligopoly
 38. Interdependence, collusion, and cartels
 39. Game theory and strategic behavior
 40. Monopolistic competition
 41. Product differentiation and role of advertising
 42. Profit maximization
 43. Short-run and long-run equilibrium
 44. Excess capacity and inefficiency
 • Factor Markets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10–18%)
 1. Derived factor demand
 2. Marginal revenue product
 3. Labor market and firms’ hiring of labor
 4. Market distribution of income
 • Market Failure and the Role of Government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12–18%)
 1. Externalities
 2. Marginal social benefit and marginal social cost
 3. Positive externalities
 4. Negative externalities
 5. Remedies
 6. Public goods
 7. Public versus private goods
 8. Provision of public goods
 9. Public policy to promote competition
 10. Antitrust policy
 11. Regulation
 12. Income distribution
 13. Equity
 14. Sources of income inequality

Last modified: Saturday, 12 September 2020, 2:06 PM