AP Psikoloji

AP Psikoloji dersi insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri sistematik ve bilimsel çalışma ile öğrencilere tanıtır. psyAlanını şekillendiren psikologlar ve çalışmalar göz önüne alınarak, öğrencilerin keşfetme ve davranış, duyum, algı, öğrenme, biliş, motivasyon, gelişim psikolojisi, biyolojik üsleri gibi konulara ilişkili psikolojik teoriler öğretilmektedir. Temel kavramları ve olguları uygulamak bireysel farklılıklar, anormal davranış tedavisi ve sosyal psikoloji ders konuları arasında yer almaktadır. AP Psikoloji Özel Ders boyunca, öğrencilerin bilimsel yöntemi kullanmak gibi, önyargı analiz iddiaları ve kanıtları değerlendirmek ve etkin fikirlerini iletişim, etik hususlar da dahil olmak üzere psikolojik araştırma yöntemleri kullanır.

AP Psikoloji Ders İçeriği Nasıldır?

AP Psikoloji dersini almak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Öğrenciler üniversite düzeyinde ders kitabı okumakta ve dil bilgisi bakımından doğru, tam cümleler yazmaktadır. AP Psychology dersi aşağıdaki konular, kavramlar ve anahtar katılımcılar tarafından temsil edilen davranış, sistematik ve bilimsel çalışma ve zihinsel süreçleri kapsar. Ayrıca AP Psikoloji Kursu konuları da bu şekildedir.

 • History and Approaches
 • Research  Methods
 • Biological Bases of Behavior
 • Sensation and Perception
 • States of Consciousness
 • Learning
 • Cognition
 • Motivation and Emotion
 • Developmental Psychology
 • Personality
 • Testing and Individual Differences
 • Abnormal Behavior
 • Treatment of Abnormal Behavior
 • Social Psychology

AP Psikoloji Sınavı, 14 kilit psikoloji konusu ve çalışma alanında, öğrencilerin bilgilerini ölçen, kavramları tanımlamak karşılaştırmak ve araştırma bulgularını uygulamak için yeteneklerini test eden bir sınavdır. Sorular anahtar terminoloji, bilimsel metodoloji ve her alt başlık ile ilgili teorilerine dayanır. Free Reponse soruları öğrencilerin farklı içerik alanlarını ilişkilendirmesini istemekte ve psikolojik yapıları daha genel, teorik bakış açıları ile analiz etmelerini değerlendirmektedir.


Last modified: Saturday, 12 September 2020, 2:05 PM