AP Kimya

AP Kimya dersini ve sınavını tanımlayan temel kavramlar ve ilgili içerik, temel bilimsel ilkeleri, teorileri ve chemsüreçleri kapsayacak büyük fikirler denilen birkaç temel ilke etrafında organize edilmektedir. Büyük fikirlerin her biri için, öğrencilerin öğrenme deneyimlerinden yararlanarak temel kavramlar dahilinde oluşturulmaktadır. AP Kimya dersi, öğrencilerim üniversitede kimya kredilerini saydırmasını sağlar ve Collage Board tarafından hazırlanan bir ders ve bu dersin sınavını kapsamaktadır. AP Kimya özel ders, kimyasal ve fiziksel bilimlerin yanı sıra herhangi bir biyolojik bilimler ile becerileri olan öğrencilere yönelik bir derstir.

AP Kimya destek programımızın amacı, öğrencileri eğitim öğretim yılının sonunda girecekleri AP Kimya Sınavı için hazırlamaktır. AP Kursu boyunca aşağıda belirtilen konular titizlikle incelenir ve öğrencilerin bu konularda fikir sahibi olmaları ve aynı konudan gelecek çeşitli sorulara hazır olmaları amaçlanır.

AP Kimya Sınavı Konuları:

 • Reactions
  • Kimyasal Dende (Chemical equilibrium)
  • Kimyasal Tepkimelerde Hız (Chemical kinetics)
  • Kimsayasal Tepkimelerde Oran (Stoichiometry)
  • Termodinamik (Thermodynamics)
  • Elektrokimya (Electrochemistry)
  • Reaksiyon Çeşitleri (Reaction Types)
 • States of matter
  • Gazlar, İdeal Gaz ve Kinetik Teori (Gases, Ideal Gases and Kinetic theory)
  • Sıvılar (Liquids)
  • Katılar (Solids)
  • Çzözeltiler (Solutions)
 • Structure of matter
  • Atom Teorisi (Atomic theory, including evidence for atomic theory)
  • Kimyasal bağlar (Chemical bonding, including intermolecular forces (IMF))
  • Moleküler Geometri (Molecular Geometry)
  • Molekül Şekülleri (Molecular Models)
  • Kütle spektrometrisi (Mass spectrometry)
 • Laboratory and Chemical Calculations
  • Termokimya (Thermochemistry)
  • Kimyasal Tepkimelerde Hız (Chemical kinetics)
  • Kimyasal Tepkimelerde Denge (Chemical equilibrium)
  • Gaz Kanunları ve Hesaplamaları (Gas Laws Calculations)

AP Kimya Sınav Sistemi Nasıldır?

2014 yılında AP Kimya sınavı  yeniden tasarlandı ve  yeniden tasarlanmış testin ilk sınavı uygulandı. Sınav formatı, 3 uzun free response sorusu ve 4 kısa free response sorusu ile  60 çoktan seçmeli soru olacak şekilde ve çoktan seçmeli sorularda da 5 yerine 4 şık olacak şekilde değiştirildi. Yeni sınav daha uzun, daha derinlemesine, laboratuvar tabanlı sorular üzerine daha fazlı olacak şekilde dizayn edilmiştir. Ayrıca çoktan seçmeli bölümünde artık yanlış cevap doğru cevabı götürmemektedir.

Bölüm IÇoktan Seçmeli — 60 soru | 1 Saat, 30 Dakika | Sınav Puanının 50% si

Bu bölümde hesap makinesi kullanılmamaktadır.

Bölüm IIFree Response — 7 Soru | 1 Saat, 45 Dakika | Sınav Puanının 50% si

3 uzun ve 4 kısa soru bulunmaktadır.

Bu sorular şu becerileri ölçmektedir: experimental design; quantitative/qualitative translation; analysis of authentic lab data and observations to identify patterns or explain phenomena; creating or analyzing atomic and molecular views to explain observations; and following a logical/analytical pathway to solve a problem.

Bu bölümde bilimsel ya da grafiksel hesap makinesi kullanılabilmektedir.


Last modified: Saturday, 12 September 2020, 2:04 PM