AP Fizik

AP Fizik Özel Ders programlarımız AP Fizik 1 Kursu, AP Fizik 2 Kursu, AP Fizik C Kursu, AP Fizik C : Mekaniğe phyGiriş Kursu ve AP Fizik C : Elektrik ve Manyetizma Kursu Derslerini içermektedir. Mühendislik okumak isteyen öğrencilerin mutlaka alması gerek AP Fizik Dersi, tecrübeli eğitim kadromuz ile hiç bir okula bağlı kalmanıza gerek kalmadan verilmektedir.

AP PHYSICS 1 DESTEK

AP Fizik 1 müfredatı, öğrencilere birçok konunun daha ileri  seviyede ve teorik bir şekilde öğretilmesini amaçlamaktadır. AP Fizik 1 dersi, cebire dayanan matematiksel bir genel fizik dersidir. Bu ders ile öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme yeteneklerinin  geliştirilmesinden başka, sistemlerin işleyişi hakkında da bilgi sahibi olmaları ve aktif rol almaları da sağlanır. Özellikle ilerde Temel Bilimler Bölümlerinde veya Mühendislik Bölümünde okuyacak öğrenciler için büyük önem taşır.

AP Fizik 1 Dersi hangi konuları içerir?

 1. İtme ve Momentum
 2. Dairesel hareket ve Yer Çekimi
 3. Dönme Hareketi
 4. Elektrik Alan ve Kuvvet
 5. Elektrik Potansiyel ve Enerji
 6. Doğru Akım Devreleri
 7. Kirşof Kanunları

AP Fizik 1 dersi akredite olmuş bir AP dersidir. Amerikan Kolej Heyeti tarafından tasarlanan ve hazırlanan AP Physics 1 dersi matematiksel yönden becerisi olan öğrenciler tarafından kolayca öğrenilebilmektedir. Bu kursta öğrencilere doğru ve bilimsel İngilizce terminoloji kullanmaları, kavramları algılayıp değerlendirebilmeleri, problem çözebilip doğru analiz ve hesaplama yapabilmeleri ve sonuçları doğru formatta sunabilmeleri öğretilmektedir. Bu ders, AP Fizik sınavlarına girecek ve üniversitede Temel Bilimler veya Mühendislik okuyacak öğrencilere özellikle tavsiye edilmektedir.

AP PHYSICS 2 DESTEK

AP Fizik 2 Dersi, konuların ve soru çözümlerinin matematiksel ifadelere dayandığı genel bir fizik dersidir. Özellikle ilerde Temel Bilimler Bölümlerinde veya Mühendislik Bölümünde okuyacak öğrenciler için büyük önem taşır.

AP Fizik 2 Dersi hangi konuları içerir?

 1. Manyetik alan ve kuvvetler
 2. Elektromanyetism ve İndüksiyon Akımı
 3. Alternatif Akım Devreleri
 4. Akışkanlar, Dalga Hareketi
 5. Optik: Işık Işınları
 6. İzafiyet
 7. Kuantum Fizik
 8. Atom ve Nükleer Fizik
 9. Termodinamik

AP Fizik 2 Kursu ile öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirilmesini ve öğrencilerin  yanında, sistemlerin işleyişi hakkında daha fazla bilgi ve beceri sahibi olmalarını hedeflemekteyiz.

AP Fizik 2 dersini almak isteyen öğrencilerimizin AP Fizik 1 Dersini başarı ile bitirmiş olmaları gerekmektedir. AP Fizik 2 dersi akredite olmuş bir Advanced Placement dersidir. Bu kursta öğrencilere doğru ve bilimsel İngilizce terminoloji kullanmaları, kavramları algılayıp değerlendirebilmeleri, problem çözüp doğru analiz ve hesaplama yapabilmeleri ve sonuçları doğru formatta sunabilmeleri öğretilmektedir. Bu ders, AP Fizik sınavlarına girecek ve üniversitede Temel Bilimler veya Mühendislik okuyacak öğrencilere özellikle tavsiye edilmektedir.

AP PHYSICS C DESTEK

Bu dersi almayı düşünen öğrencilerin iyi bir matematik bilgisinin olması ve aynı zamanda AP Fizik 1 ve AP Fizik 2 konularına hakim olması gerekmektedir.  AP Fizik C dersi, üniversitede Fizik okuyan ya da Mühendislik okuyan öğrencilerinin aldığı fiziğe giriş dersine karşılık gelmektedir. Bu dersi almış iseniz Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversitelerde dersi saydırma imkanınız bulunmaktadır.

AP Fizik C dersinin diğer Fizik derslerinden farkı  ileri matematiği kullanmasıdır. AP Fizik C dersi alan öğrencilerin, aynı zamanda vektörler, koordinat sistemi, grafiklerle; fiziğin, hız, ivme, kuvvet ve enerji gibi konularına hakim olmalı ve bu konuları daha önce öğrenmiş olmaları gerekmektedir. AP Fizik C Kursu, ileri seviyede fiziğin, matematiksel bakış açısını ve matematiksel temellerini araştırmak isteyen öğrencilere sunulmaktadır. Dersin ilerleyişi Fizik dersinden çok Matematik dersine benzemektedir.

AP Fizik C Dersi hangi konuları içerir?

 1. Türev
 2. İntegral
 3. Bir boyutta ve iki boyutta hareket
 4. Kuvvetler
 5. İş ve Enerji
 6. Momentum
 7. Dönme Hareketi
 8. Dönme Hareketinin Dinamiği
 9. Basit Harmonik Hareket

AP PHYSICS C - MECHANICS 

Bu dersi almayı düşünen öğrencilerin iyi bir matematik bilgisinin olması ve aynı zamanda AP Fizik 1 ve AP Fizik 2 konularına hakim olması gerekmektedir.  AP Fizik C dersi, üniversitede Fizik okuyan ya da Mühendislik okuyan öğrencilerinin aldığı fiziğe giriş dersine karşılık gelmektedir. Bu dersi almış iseniz Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversitelerde dersi saydırma imkanınız bulunmaktadır. AP Fizik C dersinin diğer Fizik derslerinden farkı  ileri matematiği kullanmasıdır.

AP Fizik C dersi alan öğrencilerin, aynı zamanda vektörler, koordinat sistemi, grafiklerle; fiziğin, hız, ivme, kuvvet ve enerji gibi konularına hakim olmalı ve bu konuları daha önce öğrenmiş olmaları gerekmektedir. AP Fizik C Kursu, ileri seviyede fiziğin, matematiksel bakış açısını ve matematiksel temellerini araştırmak isteyen öğrencilere sunulmaktadır. Dersin ilerleyişi Fizik dersinden çok Matematik dersine benzemektedir.

AP PHYSICS C - ELECTRICITY and MAGNETISM

AP Fizik C Elektrik ve Manyetizma; calculus temelli üniversite programlarının ikinci dönemlerindeki Elektrik ve manyetizma dersine eşdeğer bir derstir. Bu dersin müfredatı College Board tarafından İleri Yerleştime (AP) olarak kabul edilmiştir. Ders programı; durgun elektrik, Coulomb Kanunu, elektrik alan, Gauss Kanunu, elektrik devreleri, manyetik kuvvet, manyetik alan kaynakları, Faraday Kanunu ve Alternatif Akım konularını içerir. Aşağıda AP Fizik Özel Ders ile cevaplayabileceğiniz bazı soruları bulabilirsiniz.

Last modified: Saturday, 12 September 2020, 2:03 PM