AP Sanat Tarihi

Öğrenimini sanat tarihi alanında yapacakların girmesi gereken AP Sanat Tarihi ( AP Art History )  Sınavı için artsunduğumuz AP sanat tarihi özel ders ve kurs programlarımız ile öğrencilerin sınavlarda en yüksek notu almalarını sağlıyoruz. Bu derste bulunan bölümdeki anlatımlar sanat ve sanat eserlerinin ayrıntılı incelenmesi üzerine olduğu için, bu derse ilgisi olan kişiler tarafından alınmaktadır.

AP Sanat Tarihi Özel Ders Konuları:

AP Sanat Tarihi özel ders, sanatın doğasını araştıran, sanat yapan ve sanata tepki veren iki dönemlik üniversite dersine eşdeğer bir derstir. Tarih öncesi çağlardan başlayıp günümüze kadar uzanan sanatsal gelenekleri ve onların karakteristik özelliklerinin incelendiği kurslarımızda, öğrencilere küreselleşen dünyanın sanat formlarını da incelemektedirler. Öğrencilerimize araştırma, tartışma, okuma ve sanat, sanatçı, sanat yapma, verilen yanıtların ve sanat yorumları hakkında yazma deneyimleri öğretilmektedir.

  1. Global Prehistory, 30000–500 BCE
  2. Ancient Mediterranean, 3500 BCE–300 CE
  3. Early Europe and Colonial Americas, 200–1750 CE
  4. Later Europe and Americas, 1750–1980 CE
  5. Indigenous Americas, 1000 BCE–1980 CE
  6. Africa, 1100–1980 CE
  7. West and Central Asia, 500 BCE–1980 CE
  8. South, East, and Southeast Asia, 300 BCE–1980 CE
  9. The Pacific, 700–1980 CE
  10. Global Contemporary, 1980 CE–Present

Her bir içerik alanı içinde, öğrenciler, bölgeler, kültürler ve zaman dilimleri hakkında gerekli bağlamsal bilgiler keşfedebilmektedir. Öğrenciler kişisel olarak ilgili duyduğu sanat, tema ve kültürler arasında seçim yapma imkanına sahiptir.  Öğrenciler gerekli ders içeriğinde sanat eserleri incelerken,  görsel, bağlamsal ve karşılaştırmalı analiz gibi öğrenme hedefleri içinde temel sanat tarihi becerilerini kullanmaktadırlar.

AP Sanat Tarihi Dersi Detayları

Fonksiyonlar ve sanat etkileri AP Sanat Tarihi dersinin odak noktasıdır. Öğrenciler sanat formları için kendi analizlerinde patronaj, siyaset, sınıf, inanç, cinsiyet ve etnik köken gibi etkili güçleri araştırmaktadırlar. Onları karşılaştırarak ve çeşitli açılardan sanat formlarını, zıt stilleri, teknikleri, temaları ve kronolojiyi incelemektedirler.

AP Sanat Tarihi dersi, sanatın kendi kullanımları, anlamlarıyla, sanat yapma niteliği gibi konular ve yanıtları incelemektedir. Çeşitli sanatsal geleneklerin soruşturma yoluyla kültürlerin tarih öncesinden günümüze kadar, ders içi derinliği ve küresel bir bakış açısıyla sanat tarihinin bütünsel bir anlayışına teşvik eder. Öğrenciler, bireysel çalışmaları ile tarih boyunca sanat yapma süreçlerine ve ürünlerin bağlantılarının anlaşılması, yapısal sanat formları çeşitli  görsel, bağlamsal ve karşılaştırmalı analiz becerilerini sergilemektedirler.

AP Sanat Tarihi için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Tarih, edebiyat ya da stüdyo art dersleri gibi beşeri derslerden başarılı olan öğrenciler, özellikle deneyimlerin büyük olasılıkla sanat tarihi ders içeriğini destekleyecek ve zenginleştirecek şekilde teşvik edilir.

Öğrencilere hem görsel hem de içeriksel olarak sanat eserlerini analiz etmeleri için gereken yöntemler anlatılmaktadır. Aynı zamanda birincil veya ikincil kaynaklardan sanat eserlerini yorumlayıp analiz etmeleri beklenmektedir. Bununla birlikte sanat veya mimari çalışmaları tecrübe etmeleri için öğrencilere fırsat verilmektedir.


Last modified: Saturday, 12 September 2020, 2:02 PM