AP Calculus AB

Kalıcı matematiksel anlama becerisi geliştirmek için gerekli prosedürlere ve uzmanlık becerilerine ek olarak calcabneden ve nasıl anlayışı da gerekmektedir. Öğrencileri bu yüksek seviyede eğitime teşvik etmek için, AP Calculus AB ozel ders öğrencileri her kurs boyunca, konuları anlamak ve problemlerin farklı türde çözümünü öğrenmektedirler. AP kursları, kavramsal matematik bilgisini geliştirmek ve derslerde yol göstermek için tasarlanmıştır. 

AP Calculus, AP Calculus AB ve AP Calculus BC olmak üzere üniversite fakülteleri ile işbirliği içinde geliştirilen iki dersi içermektedir. AP Calculus AB müfredatı, birinci dönem üniversite calculus dersine denk iken, Calculus BC ise buna ilave olarak tek değişkenli matematik kursu içermektedir. Cebirsel sembollerle akıl yürütme ve cebirsel yapıları ile çalışmanın, güçlü bir temel ile öğretilmesi gerekmektedir. 

AP Calculus AB lise öğrencileri tarafından alınan bir Advanced Placement matematik dersidir. Matematik Öncesi Advanced Placement, daha sonra öğrencilerin gidecekleri üniversitelerde bu dersten muaf olmalarını sağlamakta ve eğitim sürelerini ve ders yüklerini azaltmaktadır. 

AP Calculus AB Destek

Aday öğrencileri incelediğimizde, cebir, geometri, trigonometri, analitik geometri ve temel fonksiyonların derslerini almakta olduğunu görmekteyiz. Buna ilave olarak doğrusal, polinom, rasyonel, üstel, logaritmik, trigonometrik, ters trigonometrik ve piecewisedefined fonksiyonları da öğrencilerin öğrenmesi gereken konular arasında yer almaktadır.

Tüm AP kurslarımızda olduğu gibi Calculus AB kurslarımızda da öğrencilerimizi disiplinli olarak takip etmekte ve velilerimize her ders ile ilgili detaylı rapor sunmaktayız. Sunduğumuz deneme testleri ile öğrencilerin matematiksel gelişimini ölçmekte ve hatalı oldukları konulara daha fazla önem göstermekteyiz.


Last modified: Saturday, 12 September 2020, 1:59 PM