IB TOK

Bilgi Kuramı (ToK) dersi, IB Kursu Diploma Programının merkezinde yer almaktadır. IB TOK Özel Ders, toköğrencilere bilginin doğasını sunarak Diploma Programı’nda özel bir rol oynamaktadır. Kursun amacı, öğrencilerin bilgi alanları arasındaki bağlantıları, kendi bakış açılarını ve bilginin paylaşıldığı toplumun bakış açılarını kavramalarını sağlamaktır. Böylece öğrencilerin bilginin hem kişisel hem de ortak yönlerini araştırmaları, aralarındaki ilişkileri incelemeleri hedeflenmektedir.

Bu özel ders, IB Kursu Diploma Programındaki ders gruplarında işlenen bilgi türlerinin incelenmesini sağlamaktadır. Bilgi türlerinin sorgulama alanlarından her biri belirli yöntemleri savunmakta ve ilgili dalların özünü oluşturan ve çağlardır doğru kabul edilen çeşitli gerçekleri benimsemektedir.

Temel IB TOK Soruları

  1. Ne biliyoruz?
  2. Nereden biliyoruz?
  3. Bildiğimizi nasıl biliyoruz?

Lise ve üniversite eğitimi süresince çeşitli derslerde yapılan geleneksel çalışmalarla birinci soru etkili bir şekilde cevaplanmaktadır. İkinci ve üçüncü sorular ise Bilgi Kuramı araştırmalarının özünü oluşturmaktadır. İkinci soru bir bilginin “haklılığını ve doğruluğunu kanıtlama” sorusudur. Bu soru öğrencileri kuram ve kanıt, mantık ve gerçek arasındaki ilişkiye dair sorularla karşı karşıya getirmektedir. İşte bu noktada çeşitli bilim alanlarındaki kanıtların doğası hakkında tartışmalar ortaya çıkmaktadır. Üçüncü soru, en zor olanıdır.

Yalnızca genel anlamda bilginin değil, aynı zamanda anlaşılması güç olan gerçeklik ve sahtelik kavramlarının da derinlemesine incelenmesini gerektirmektedir. Bu aşamada, kanıtlanmamış görüşlerin ve gelişigüzel düşünce süreçleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mantık süzgecinden geçirilmiş, sağlam gerekçelere dayanan gerçeklerle aynı kefeye konulmasını önlemek için ön yargılar ile temel esasların birbirinden ayrılması gerekmektedir.

IB TOK Özel Ders Size Ne Katar?

Bilgi Kuramında işlenen kavramlar ve öğrencilere yöneltilen açık uçlu bilgi soruları yalnızca bu dersle sınırlı kalmamaktadır. IB TOK Özel Ders, Diploma Programındaki tüm ders grupları kendi alanlarında öğrencilere bu tip açık uçlu sorular yönlendirmektedir. Bu bakımdan Bilgi Kuramı IB dersi, öğrencilere diğer tüm derslerde öğrendikleri bilgileri sorgulama ve dersler arası bağlantıları daha iyi kavrama şansı verir.

Bilgi Kuramı – Theory of Knowledge Kursu öğrencileri, iki çalışma hazırlamaları gerekmektedir. Bunlardan ilki çeşitli sorunları Bilim Kuramı dersi kapsamında çözmeye çalışan bir sunumdur. Bu sunumda öğrenciler, insanoğlunun sahip olduğu bilgiler ile ilgili bir sorunu 10-15 dakika içerisinde sözel ve görsel araçlar kullanarak açıklamaktadır. Dersle ilgili 60 puanlık barem içerisinde bu sunumun payı toplam 20 puandır. İkinci çalışma ise 1200-1600 kelimelik bir tezden oluşmaktadır.

Bunun, Bilgi Kuramı ile ilgili bir sorunun veya konunun derinlemesine incelenmesini içeren özgün bir çalışma olması gerekmektedir. (Öğrenciler tez konularını IBO tarafından her yıl belirlenen listeden seçmektedirler) Diploma Programının ikinci yılının ortalarında teslim edilmesi istenen bu çalışma 60 üzerinden 40 puan değerindedir. 


Last modified: Saturday, 12 September 2020, 1:53 PM