IB Türkçe

IB Türkçe A: Edebiyat (HL ve SL)

Öğrenci, 2 yıl içinde, 15 adet edebi eser okur, inceler, sözlü ve yazılı olarak yorumlar; bunların 5 tanesi, dünya turyazınından belirli ölçütlere göre seçilmiş eserlerdir. IBDP anadil dersi, öğrencilerin duygularını, düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade etme yeteneklerini geliştirmelerini, edebiyat alanında sanatsal zevk kazanmalarını, edebi eserleri değerlendirirken bilimsel yöntemleri kullanabilmelerini ve eleştirel analiz yöntemiyle ele aldıkları eserler üzerinde tutarlı görüşler bildirmelerini amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda, öğrenciler hem kendi kültürlerinde hem de farklı kültürlerde üretilmiş eserleri değerlendirir ve karşılaştırır; farklı olana karşı olumlu bakış açısı geliştirerek evrensel bakışa ulaşırlar.

IB Diploma Programı Türkçe öğretmenleri, öğrencileri en az 1 defa hem HL hem de SL sınavlarında öğrencileri hazırlamaları gerekmektedir. Katılımcılardan iyi uygulamaları paylaşmaları, böylece ib diploma programı edebiyat değerlendirilmesinde iyi bir anlayış ve pratik deneyime sahip olmaları beklenir. 


Last modified: Saturday, 12 September 2020, 1:49 PM