IB İngilizce

IB ingilizce kurslarımız alanından tecrübeli native examiner hocalarımız tarafından verilmektedir. 

IB İNGİLİZCE HIGH LEVEL KURSU – 10. SINIF

10. sınıf IB ingilizce dersine öğrenciler haftada 5 saat girer. İlk dönemde ders gerekliliklerinin anlaşılması ve IB engprogramında başarılı olabilmek için okuma ve yazma alışkanlıklarının ve tekniklerinin edinmesi sağlanır; Dersi üst veya standart seviyede alan öğrenciler arasında bir ayrım belirlenmeyecektir.

Ders, öğrencilere farklı metin türlerinin ayrımına varabilirken bu metin türlerinin tonu, okuyucusu ve stilini analiz etmek için gereken yöntemleri kavramaya vurgu yapacaktır. 10. sınıfların odak teması veya alanı Dil, Topluluklar ve İnançlar ile Dil ve Gelenektir. Öğrenciler yazma atölyeleri ve arkadaş editörlüğü aracılığıyla IB topluluğunun bireyleri olarak birbirlerine destek vermeleri için teşvik edilecektir. Tez hazırlığı sırasında öğrenciler I-Search makalesi tamamlayacak, bu makale onlara tutarlılık, veritabanları ve röportajları tanıtacaktır.

Her dönem üç ortak yazılı değerlendirme yapılması gerekir. Bu değerlendirmeler öğrencilerin resmi IB değerlendirmelerinde kendilerinden beklenenlere alışmaları amacıyla tasarlanmıştır. Bu nedenle Yazılı Görevler, Sözlü Yorumlar ve Konuşma Etkinlikleri gibi etkinlikler değerlendirmelere dahil olacaktır. Sözlü notları quiz’ler, ödevler ve sınıf çalışmaları, derse katılım (İngilizce kullanımı) ile projelere göre değerlendirilir. Öğrencilerin sınıf dışında da okuması, araştırması ve çalışması beklenir.

Metin listesinde şunlar bulunur:

 1. The Alchemist (yazın okunacak) – Paulo Coelho
 2. Oedipus Rex (Three Theban Plays kitabından) – Sophocles
 3. Things Fall Apart – Chinua Achebe
 4. English A: Language and Literature- Course Companion- Allison & Chanen
 5. The Awakening (11. sınıfa geçerken yazın okunacak)- Kate Chopin

IB İNGİLİZCE HIGH LEVEL KURSU – 11. SINIF

11. sınıfta İngilizce dersi haftada 5 saattir. Dersin amacı çeşitli konulardaki kitaplarla öğrencilerin İngilizce düzeylerini korumalarını sağlamaktır. Kompozisyon yazmada karşılaştırmalı ve tartışmalı yöntemler kullanılır. Öğrenciler, dilbilim becerilerini geliştirmeye devam eder; okuduğunu anlama, edebi analizler, aşamalarla kompozisyon yazma çalışmaları, araştırma ve düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve düşüncelerin organizasyonu gibi konular üzerinde çalışırlar. Lise 11 öğrencilerinin tamamı Shakespeare Day etkinliğinde rol almaktadırlar. Ayrıca Mayıs ayında tüm Lise 11 öğrencileri nternational English Language Testing System (IELTS) sınavına girmektedirler.

Ders Kitapları:

 1. The Chocolate War by Cormier (summer reading into the grade)
 2. 1984 by Orwell
 3. The Crucible by Miller
 4. Macbeth by Shakespeare
 5. Writers’ Inc
 6. Longman Dictionary
 7. A Pocket Style Manual
 8. Persepolis (summer reading into grade 12)

IB İNGİLİZCE HIGH LEVEL KURSU – 12. SINIF

İngilizce dersi haftada 5 saattir. Öğrenciler daha önce kazandıkları dilbilim becerilerini pratiğe geçirir. Bu derste öğrenciler üniversite başvuru kompozisyonları dahil farklı yazı formatları üzerinde çalışır. Okuma, tartışma, yazarların fikirleri üzerine incelemeler yapar, belgesel yapımlarını analiz ederler.

Ders Kitapları:

 1. The Kite Runner by Hosseini
 2. A Streetcar Named Desire by Williams
 3. Writers’ Inc
 4. Longman Dictionary
 5. Persepolis

Last modified: Saturday, 12 September 2020, 1:48 PM