IB Kimya

IB kimya desteği yurt dışında çalışan ve tecrübeli examiner hocalarımız tarafından verilir. ib chemistry

IB Kimya dersi,  HL ve SL olarak verilir.

IB Kimya Standard Level Dersi

IB Kimya SL dersi, kuvvetli analitik düşünme becerilerinin ve problem çözme tekniklerinin gelişmesini sağlar. Kimya bilgilerinin derinleşmesine yardımcı olarak,bu bilgilerin günlük hayatta kullanımlarının kavranmasını sağlar.  IB Kimya SL desteği ile birlikte siz de temel kimya bilimini öğrenip, işlem yapmadan yorum yapmayı öğrenirsiniz.

Bu eğitim programı öğrencilerin, analitik ve eleştirel düşünme becerileri gibi birçok yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. Özellikle bilimsel olan toplumsal konularda öğrencilerin deneme yazıları yazmak suretiyle bilimin doğasına ve uluslararası düşünceye yoğunlaşmaları hedeflenir.

IB Kimya Higher Level Dersi

IB HL Kimya dersi yaklaşık 60 saatlik deneysel çalışmayı kapsamaktadır. Öğrencilerin bu çalışmalarda gösterdikleri performans ve yazacakları deney raporları performans notlarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Öğrenciler hem Group IV projelerini hemde kişisel projelerini tamamlamakla  yükümlüdürler. Bu derste bilimin ve bilginin doğası sorgulanacağından sınıf içi katılım ayrıca çok önem taşımaktadır.

HL konuları ile SL konuları aynı olmakla beraber, HL konuları aynı başlıkta  daha fazla alt başlık içerir. Ayrıca HL ile SL dersleri arasındaki en büyük fark, HL derslerinde işlem miktarının fazla olmasıdır. Öğrencilerin daha önce öğrendikleri birçok konuyu, (mol kavramı, kimyasal bağlar ve kimyasal hesaplamalar gibi), bilmeleri ve etkin bir şekilde kullanmaları beklenmektedir.

HL Kimya dersi, doğası gereği, deneysel bir yaklaşım sergilemektedir. Bu yaklaşım dersin içeriğine de yansıtılmıştır. Öğrencilerin geliştirmiş oldukları becerilerini IBDP dahilinde yapmakla ve tamamlamakla yükümlü oldukları ‘Internal Assessment’  projelerinde kullanmaları beklenmektedir.

Last modified: Saturday, 12 September 2020, 1:42 PM