IB Fizik

ibphys

IB Fizik HL İçeriği

Üst Düzey Fizik, 6 saatlik bir seçmeli derstir. Ders şu konulardan oluşur: ölçümler ve belirsizlikler, mekanik, termal fizik, dalga, elektrik, manyetizm, sirküler hareket ve yerçekimi, atomik, nükleer ve parçacık fiziği, enerji üretimi, dalga fenomenleri, alanlar, elektromanyetik endüksiyon, kuantum ve nükleer fizik ile mühendislik fiziği. Grafik hesap makinesi ders süresince kullanılacaktır. Dersin amacı öğrencileri IB sınavlarına hazırlamak ve IB Higher Level Fizik rehberinde belirtildiği gibi öğrencilerin fizikten keyif almasını sağlamak, fiziğin evrenselliği, çok kültürlülüğü ve tarihî bilincini öğrenciye kazandırarak uluslararası boyutu kavramalarını sağlamak ve TOK dersinde bilgi alanı olarak fiziğin diğer disiplinlere katkısını anlamalarını sağlamaktır.

Okuldaki derslerin parçası olarak her öğrenci kendisinin tasarladığı bir fizik projesinden oluşan iç değerlendirme yapar, ilgilendiği bir konuyu keşfederken veri toplayarak ve analiz eder, konuyla ilgili resmi bir makale yazar. 

IB Fizik HL seçmeli konuları:

Görecelik, Tıp
Fiziği, Parçacık Fiziği

IB Fizik SL İçeriği

Bu konular ölçümler ve belirsizlikler, mekanik, termal fizik, dalga, elektrik ve manyetizm, sirküler hareket ve yerçekimi, atomik, nükleer ve parçacık fiziği, enerji üretimi ve dört konu arasından seçilecek bir seçmeli konudur.

Üst Düzey ders açıklamasında belirtildiği gibi okulda yapılan çalışmalar IB programı için önemlidir ve iç değerlendirme öğrenci tarafından seçilen bir konunun derinlemesine incelenmesini içerir. IB fizik internal assessment olarak adlandırılan bu iç değerlendirme IB notunun % 20’sini oluşturur. 

IB Fizik SL seçmeli konuları:

Görme ve Dalga Olguları, Quantum Fiziği ve Nükleer Fizik (Çekirdek Fiziği), Dijital Teknoloji, Görecelik ve Parçacık Fiziği

IB Fizik SL ve HL seçmeli konuları:

Astrofizik, İletişim, Elektromanyetik dalgalar

IB Fizik Desteği Neden Önemli?

Öğrencilerin bilgi ve kavrayışlarını göstermeleri, temel aritmetik fonksiyonları gerçekleştirebilmeleri, ortalama, yüzdelik, kesir, oran, tahmin ve  terslik içeren işlemleri yapabilmesi beklenir. Öğrencilerin ayrıca standart nosyon, doğru ve ters oran kullanabilmeleri, cebir denklemleri ile lineer eş zamanlı denklemler çözebilmeleri, grafik çizebilmeleri ve okuyabilmeleri, en iyi uyum doğrusunu çizebilmeleri, göreli kesinlikle maksimum ve minimum gradyan doğruları oluşturabilmeleri, veri yorumlayabilmeleri, x-ekseni notasyonunu kullanabilmeleri ve bir veya iki rakamla belirsizlik ifade edebilmeleri gerekir. 

Değerlendirmeler;

  • Ders katılımı
  • Quiz’ler
  • Projeler
  • Sınavlar

değerlendirilerek yapılacaktır. Değerlendirme egzersizler önceki IB sorularını, teorem ve özgülüklerin uygulanması ile İngilizce terminolojinin doğru kullanımını içerecektir. Ayrıca güncel questionbank ve ib fizik past papers da materyaller arasındadır.